Zagadnienia : Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 50

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W A (→KG,Wf1Wf2) brak kasowników przed h w l.r. i h2 w pr.r., zaś  przed h1 zamiast na 2. szesnastce wpisany jest dopiero na ósmej. Te oczywiste niedokładności poprawiano w pozostałych wydaniach: w Wn i Wa dodano wszystkie trzy niezbędne kasowniki (niepotrzebny po tych uzupełnieniach  na 8. szesnastce usunięto tylko w Wa), a w Wf3 dodano tylko znaki przed h i h2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf

t. 54

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Uzupełniamy przeoczony  podwyższający f na fis w pr.r. To oczywiste przeoczenie poprawiono też w Wa i Wn.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji

t. 55

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Odczyt dosłowny A (→KG,Wf1) – nuty e

Nuty es w Wf2 (→Wf3), Wa i Wn, interpretacja kontekstowa A (→KG,Wf1)

..

W A (→KG,Wf1) nie ma w tym takcie żadnych znaków chromatycznych. Nuty es (w różnych oktawach), występujące w dwóch poprzednich taktach i w kilku następnych, w tym w analogicznym t. 57, wskazują na pominięcie tu przez Chopina bemoli obniżających e na es, jedną z najczęstszych pomyłek, jakie zdarzało mu się popełniać. Wniosek ten potwierdza dodanie w Wf2 (→Wf3 obniżającego e3 na es3. W Wf3 dodano także dwa pozostałe potrzebne w tym takcie bemole, jednak jeden z nich postawiono błędnie przed górną nutą tercji, tak iż obniża g2 na ges2 (pomyłkę tę koryguje ołówkowy wpis w WfD, por. też t. 57). W Wn i Wa dodano wszystkie trzy niezbędne bemole.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Błędy wynikające z poprawek , Błąd tercjowy , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf

t. 56

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W A (→KG,Wf) przeoczono obniżający e2 na es2. Znak dodano w Wa i Wn. W tej samej szesnastce wszystkie źródła mają  (przypominający?) przed fis1. W tekście głównym ten niepotrzebny znak pomijamy.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Znaki ostrzegawcze , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Niedokładności KG , Niedokładności A , Błędy powtórzone Wf

t. 58

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W A (→KG,Wf1Wf2) brak niezbędnych znaków chromatycznych przed es2 (6. szesnastka) i fis2 w pr.r oraz przed es1 w l.r. W pozostałych wydaniach dokonano odpowiednich uzupełnień, jednak tylko w Wa dodano wszystkie potrzebne znaki. W Wn uzupełniono tylko znaki w pr.r., a w Wf3 tylko bemole, przy czym w pr.r. dodano omyłkowo dopiero przed ostatnią szesnastką.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf