Zagadnienia : Znaki ostrzegawcze

t. 56

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W A (→KG,Wf) przeoczono obniżający e2 na es2. Znak dodano w Wa i Wn. W tej samej szesnastce wszystkie źródła mają  (przypominający?) przed fis1. W tekście głównym ten niepotrzebny znak pomijamy.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Znaki ostrzegawcze , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Niedokładności KG , Niedokładności A , Błędy powtórzone Wf

t. 62

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..
W Wf i Wn niepotrzebnie powtórzono ostrzegawcze kasowniki przy okawie E1-E. Jest to następstwo dosłownej realizacji skrótowej notacji rękopisów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze

t. 65

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Przed 1. akordem we wszystkich źródłach występuje nieuzasadniony  ostrzegawczy przy e1. W tekście głównym nie uwzględniamy go, dodajemy natomiast ostrzegawczy  przed c1 i  przed b1. Ten ostatni znak dodano już w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki ostrzegawcze

t. 66

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Tak jak w poprzednim takcie, A (→Wf,Wa) ma nieuzasadniony przy e1 w pierwszym akordzie. Znak pominięto w KG (→Wn), w czym można widzieć pomyłkę kopisty lub celową zmianę.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Niedokładności KG

t. 70

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Przed 4. akordem w A (→KG,Wf1) nie ma znaków chromatycznych. Przeoczony obniżający a2 na as2 dodano we wszystkich pozostałych źródłach, a w Wf2 (→Wf3) dodano też przypominający  przed as3. Oba znaki dodane Wf2 to prawdopodobnie efekt korekty Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Znaki ostrzegawcze , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Autentyczne korekty Wf , Niedokładności A