Zagadnienia : Błędy Wn

t. 63

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

a1 w A (→Wf,Wa) i Wn3

g1 w KG (→Wn1Wn2)

..

Wersja KG (→Wn1Wn2) jest z pewnością błędna, gdyż w kopii nie widać śladów poprawki Chopina. Jest to przy tym prawdopodobnie błąd "muzyczno-pianistyczny", a nie lapsus calami – akord z g1 dokładnie odpowiada pozycją i rozpiętością  dwóm ostatnim czteronutowym figurom szesnastkowym t. 62. Zmiany w Wn3 dokonano przypuszczalnie na podstawie analogii z następnym taktem lub porównania z Wf.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne

zagadnienia: Błędy Wn

t. 89-92

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuk w A (→Wa)

Łuk KG, interpretacja dosłowna

Łuk Wf

Bez łuku w Wn

..

W KG t. 89-90 kończą linię tekstu. Spowodowało to błąd kopisty, który pominął początkową część łuku, a wpisał jedynie jego dokończenie w t. 91-92. W Wn ten fragmentaryczny łuk przeoczono lub pominięto. Dołączenie łuku w Wf do poprzedniego – patrz uwaga w t. 88.
Zakończenie tego łuku, w A mające wyraźnie charakter łuku-tenuto, zostało w ten sposób odtworzone tylko w Wa. Patrz też uwaga w t. 92.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Błędy Wn , Niedokładności KG , Błędy KG

t. 110

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Oktawy w A (→Wf1,Wa)

pr.r. druga połowa taktu bez środkowych składników dwóch ostatnich akordów; miniat. pr.r. 2 poł.taktu.

Akordy z e3 w KG i Wf2 (→Wf3)

klisza+miniatura: pr.r. 2 poł. taktu jak w TGTU

Akordy z fis3 w Wn

transkrypcja: pr.r. 2 poł. taktu jak w TGTU (ale środkowy dźwięk ostatniej ósemki f3 zamiast e3); redakcja: jak w TGTU

..

Oktawy w A (→Wf1,Wa) to wersja pierwotna – Chopin uzupełnił ją, dodając nuty e3 zarówno w KG, jak i w korekcie Wf2 (→Wf3). Tę dwukrotnie w różnym czasie skorygowaną wersję, w której przejście od czterodźwięku w połowie taktu do oktawy w t. 111 jest dzięki trójdźwiękom gładsze, podajemy jako główną. Nuta fis3 występująca na ostatniej ósemce w Wn jest zapewne następstwem błędnego odczytania nieco zbyt wysoko wpisanej nuty w KG.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Błędy Wn , Zmiany akompaniamentu , Autentyczne korekty Wf , Autentyczne korekty KG

t. 115-119

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuk w t. 115-119 w A (→KG,Wa)

Łuk w t. 115 w Wf

Bez łuku w Wn

..

W Wf łuk w środkowym głosie urywa się na końcu linii (w t. 115). W Wn przeoczono cały łuk mimo jednoznacznego zapisu w KG

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wn , Niepewna kontynuacja łuku

t. 122-123

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

g przetrzymane w A (→KG) i Wf3

=TGTU

g powtórzone w Wf1 (→Wf2), WaWn

..

W Wa, Wn oraz Wf1 (→Wf2) przeoczono łuk przedłużający dźwięk g do następnego taktu. W Wf3 skorygowano tę niedokładność. 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn , Adiustacje Wf