Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 93-95

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W tekście głównym dodajemy przypominający przed e1 w t. 93 i 95. Pierwszy z tych znaków dodano także w Wn.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 109

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W tekście głównym dodajemy ostrzegawczy  przed  pierwszym g2.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 133

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Chopin nie wpisał  przywracającego g1 w 2. połowie taktu. Zauważono to tylko w Wn2 (→Wn3), dodając  także przy g2, co uwzględniamy w tekście głównym (por. autentyczne uzupełnienie znaków przy obu nutach oktawy w t. 135).

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 135

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

f2-f3 w A, Wf1 i KG (interpretacja kontekstowa) oraz Wf2 (→Wf3) i Wn

fis2-fis3 w Wa

..
Trzeci i czwarty akord pr.r. zapisane są w A z wyraźnymi błędami – przed trzecim nie ma żadnego znaku chromatycznego, co daje fis2 równocześnie z f3 , a przed czwartym Chopin wpisał  przed najniższą nutą i  obniżający e3 na es3, co również daje fis2 równocześnie z f3. Krzyżyk przed 4. akordem, w aktualnej konfiguracji niepotrzebny, potwierdza wynikające z porównania z analogicznym t. 110 przypuszczenie, że Chopin miał na myśli f2-f3 w trzecim akordzie i fis2-fis3 w czwartym. Wersję tę bez błędów podaje skorygowane przez Chopina Wf2 (→Wf3). We wszystkich źródłach opartych bezpośrednio na A dokonano nieautentycznych poprawek:
  • w KG kopista dodał potrzebny  przed najwyższą nutą 4. akordu (fis3), przy okazji pomijając jednak  przed es3. W Wn tekst ten zadiustowano do poprawnej wersji Wf2;
  • w Wf1 pominięto  przed najniższą nutą 4. akordu, co jednak nie wpłynęło na prawidłowość zapisu, zawierającego nadal dwa błędy;
  • Wa dodano  przed górną nutą 3. akordu, co dało wersję sensowną harmonicznie, lecz w świetle Chopinowskiej korekty Wf2 z pewnością nieautentyczną.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy A , Autentyczne korekty Wf , Błędy powtórzone Wf

t. 176

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W A (→KG,Wf) Chopin pominął obniżający h2 na b2 na początku taktu i  przywracający h2 w 2. połowie taktu. Przeoczenie zarówno alteracji, jak i jej odwołania może się wydawać nieprawdopodobne, zdarzyło sie jednak Chopinowi kilkakrotnie, np. w Etiudzie f op. 25 nr 2, t. 56.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Błędy powtórzone Wf