Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 33-34

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

  w A

..

Źródła różnią się zasięgiem widełek  , co w większości wypadków nie wpływa jednak znacząco na ich sens muzyczny. W tekście głównym podajemy znaki na podstawie A, gdyż nic nie wskazuje na to, by Chopin w pozostałych źródłach coś w nich zmieniał. Graficznie najdalej od wersji A odbiega tekst Wn, w którym skumulowały się efekty niedokładności kopisty i sztycharza. Natomiast największe ryzyko zniekształcenia zamysłu Chopina niesie, zdaniem redakcji, zapis Wa, w którym kulminacja dynamiczna zdaje się przypadać na 3. ósemkę taktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności KG

t. 38-41

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuki w A (→Wa)

..

Tylko w Wa odtworzono dokładnie notację łuków A. Wersja Wf mimo skrócenia łuków nie zmienia zasadniczej idei Chopinowskiego frazowania. Natomiast zarówno niedokładne łuki KG, jak i ich dowolna interpretacja w Wn wypaczają frazowanie oznaczone przez Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności KG

t. 66

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A (→KG)

w Wf

 w Wa i Wn

..

Zmiany zakresu widełek  w Wf i Wn mają charakter graficznych niedokładności w odtworzeniu podkładu (w przypadku Wn skrócenie wiązało się przypuszczalnie również z przejściem wraz z t. 67 na nową linię. Wersja Wa wydaje się być skutkiem celowej adiustacji – podobnego skrócenia dokonano w t. 64.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych

t. 67

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 przed ces1 w A (→KG,Wa)

 pod b w Wf

 pod as w Wn

..

Podobnie jak w t. 65-66, różnice w umiejscowieniu znaku  wynikają z niedokładności w odtwarzaniu podkładu, w tym przypadku przez sztycharzy Wf i Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf

t. 92-93

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

w A (→Wa)

w KG i Wf

 w Wa

w Wn

..

Skrócenie znaku w Wf to zapewne skutek podziału tekstu na linijki – t. 93 rozpoczyna nową linię. Trudno natomiast ustalić przyczynę, dla której wyraźnie krótszy jest znak w KG – kopista mógł np. pomylić te takty z t. 94-95, w których A ma krótszy znak. Niedokładności – w stosunku do podkładu – widełek w Wn i Wa uznajemy za efekt rutynowego dopasowywania znaków do struktur rytmicznych. W tekście głównym podajemy pisownię A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Niedokładności Wa , Niedokładności KG