Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 38-40

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

..

W źródłach brakuje części niezbędnych przygodnych znaków chromatycznych – w pełni poprawny tekst ma tylko Wn4 (→Wn5). Jeśli brać pod uwagę logikę budowy figuracji, to wszystkie te sytuacje można uznać za oczywiste przeoczenia, mimo że w kilku przypadkach stosunki harmoniczne pozwalałyby na uznanie powstałych akordów za możliwe.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 38

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

..

Przed górną nutą na 7. szesnastce  przywracający fis znajduje się tylko w Wn4 (→Wn5). Oznacza to brzmienie fis w AI i wymienionych Wn, a w pozostałych źródłach. Nie ulega jednak wątpliwości, że brak  jest niedopatrzeniem Chopina, związanym z poprawką na 2. szesnastce.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy wynikające z poprawek , Adiustacje Wn , Błędy A

t. 41

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

..

W AI nie ma kilku przygodnych znaków chromatycznych odwołujących wcześniejsze alteracje – na 3. szesnastce taktu  a2, na 7. szesnastce  Gis, na 8. szesnastce  Fis. Regularna struktura figuracji powoduje, że wszystkie te sytuacje można uznać za oczywiste przeoczenia.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji

t. 48-52

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

..

W autografach nie ma krzyżyków przywracających fis1fis3 na 6. szesnastce t. 49. Z harmonicznego punktu widzenia f1 i f3 byłoby tu możliwe, jednak biorąc pod uwagę regularność budowy figuracji, można ten brak uznać za oczywiste przeoczenie. Znaki zostały dodane – najprawdopodobniej przez Chopina – w korekcie Wf (→Wn,Wa; w Wn1 i Wn1a pominięto  w l.r.).

W AI brakuje w t. 48-52 jeszcze kilkunastu przygodnych znaków chromatycznych, jednak ze względu na zdwojenia oktawowe pomiędzy partiami obu rąk nigdzie nie prowadzi to do jakichkolwiek wątpliwości tekstowych.
W Wn1 przed górną nutą 5. szesnastki pr.r. t. 49 postawiono błędnie  zamiast . Błąd występował także w egzemplarzach korektowych Wf1, ale został poprawiony w ostatniej korekcie. W Wf1 (→Wn1,Wa2Wa3) przeoczono  obniżający fis3 na f3 w 5. szesnastce t. 51.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf