Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 5-6

Utwór: op. 10 nr 7, Etiuda C-dur

Akcent długi w A i Wa

!!!   miniat: Ta nuta, tylko dolna 5-linia.      Tu TGTU

Krótki akcent w Wf (→Wn)

..

W A akcent w t. 5 jest wyraźnie dłuższy niż ten w t. 6 (podobnie w t. 9-10). Nieznaczną różnicę odtworzono tylko w Wa, co prawdopodobnie jest szczęśliwym zbiegiem okoliczności.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn

t. 9-10

Utwór: op. 10 nr 7, Etiuda C-dur

Dwa akcenty w A

!!!   miniat: od 2. ósemki t. 9 do 3. w t. 10, tylko dolna 5-linia, ścieśnione.      TGTU

Akcent długi w Wf (→Wa)

!!!     tylko w t. 9

Krótki akcent w Wn

!!!   tylko w t. 9

..

Rodzaj akcentu w t. 9 (krótki lub długi) nie jest w Wf oczywisty – w Wn odtworzono go jako krótki, w Wa jako długi. Krótki akcent w t. 10 został w Wf (→Wn,Wa) przeoczony. W WfD Chopin dopisał w t. 9 akcent długi, potwierdzający wydrukowany znak.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Błędy Wf , Dopiski WfD , Niedokładności Wn

t. 18-20

Utwór: op. 10 nr 7, Etiuda C-dur

Akcenty długie w A (→WfWa)

!!!   miniat: 2. połowa t. 18, tylko dolna 5-linia, ścieśnione, bez pedału.     Tu 2x długie akcenty=TGTU

Krótkie akcenty w Wn

..

Rodzaj akcentów w t. 18 i 20 (krótki lub długi) nie jest w Wf oczywisty – w Wn odtworzono je jako krótkie, a w Wa jako długie. Przyjmujemy, że tak jak w A, są to akcenty długie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf

t. 22

Utwór: op. 10 nr 7, Etiuda C-dur

Kropka staccato w A (→WfWa)

!!!   miniat: ta nuta, tylko dolna 5-linia.      Tu kropka nad G

Bez znaku w Wn

!!!    TGTU=puste

..

Zapis A (i Wa) może budzić wątpliwości, gdyż ósemka jest równocześnie przedłużona kropką rytmiczną i skrócona kropką staccato. Zdaniem redakcji, kropka, która w A wydaje się być znakiem staccato, w rzeczywistości w ogóle nie jest elementem zapisu, lecz jednym z drobnych odprysków atramentu, jakich wiele widać w A. Z tego względu w tekście głównym nie uwzględniamy jej. Dodatkowym argumentem przeciwko wykonaniu nuty basowej staccato jest brak pedalizacji w tym takcie – w sąsiednich taktach nuty basowe oznaczone staccato wybrzmiewają na pedale. Pominięcie kropki staccato w Wn można łączyć z brakiem kropki przedłużającej G w Wf – adiustator Wn mógł uznać, że kropka została umieszczona w złym miejscu. 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn

t. 32

Utwór: op. 10 nr 7, Etiuda C-dur

Akcenty długie l.r. w A, interpretacja

Akcenty długie pr.r. w Wf (→Wa,Wn1Wn2)

!!!     akcenty długie pod pr.r.

Różne akcenty w Wn3 (→Wn4)

!!!   długi i krótki pod pr.r.

..

Przydział akcentów do prawej lub lewej ręki nie jest w A jasny. Zdaniem redakcji, znaki odnoszą się do l.r., tak jak w t. 29. W Wn3 (→Wn4) drugi znak skrócono do postaci zwykłego akcentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf