Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 7

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

fes w A

!!!    miniat: tylko l.r. od 6. szesnastki do 11.      Tu pusto

Wf (→Wn,Wa)

!!!     TGTU (kaso f)

..

W A nie ma  przywracającego f na 9. szesnastce taktu. Jest to niemal na pewno przeoczenie, poprawione przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Autentyczne korekty Wf

t. 8

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

..

W A nie ma  przywracającego des1 na przedostatniej szesnastce pr.r. Kasownik przy następnej nucie dowodzi, że Chopin zapomniał o wystąpieniu d1 na początku taktu. Znak dodano w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 15

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

..

Pominięty w A niewątpliwie przez pomyłkę,  przywracający ges został dodany w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 23

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

..

W akordzie w połowie taktu Chopin przeoczył w A  przywracający h. Dwie nuty dalej zadbał jednak o znak ostrzegawczy przed (umieszczony nieco za wysoko).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf , Znak chromatyczny poniżej/powyżej nuty , Ostatni znak przykluczowy

t. 46

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

..

W A brak  przywracającego ges, co jest oczywistą pomyłką, poprawioną w korekcie Wf (→Wn,Wa). Por. t. 6 i 14.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf