Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 24

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Łuki i klinik w A, interpretacja

Łuki w Wf

!!!!!!!!!   NOWE TGTU  !!!!!!!!     łuk do 1. nuty + łuk od 1. nuty do 7. nuty (nad poprzednim)

Łuki w Wn i Wa

!!!    do 1. nuty + od 2. nuty (bez klinika)

Alternatywna propozycja redakcji

!!!    bez końcówki łuku z t. 23, bez klinika, łuk od 1. do 7. nuty 

..

Artykulację (łuki, bez znaku staccato) w 1. połowie taktu podajemy w tekście głównym na podstawie Wf, które prawdopodobnie było korygowane przez Chopina. Dlaczego wprowadzone w tym wydaniu wcześniejsze rozpoczęcie łuku (od 1. nuty) nie zostało odtworzone ani w Wn, ani w Wa, pozostaje tajemnicą. Alternatywna propozycja ze skróconym łukiem w 2. połowie t. 23 nawiązuje do analogicznych łuków Wf w t. 24-25.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 24-27

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Bez pedalizacji w A

!!!   miniat: t. 25-26, tylko l.r., ścieśnione odpowiednio.    Tu pusta klisza

Pedalizacja Wf

!!!   gwiazdka przed 1. oktawą 25, Ped pośrodku pomiędzy 1. i 2. ósemką t. 25 i 26, gwiazdka 26 przed 3. ósemką, ped pod 1. ósemką 27 + gwiazdka na końcu 27

Wn1

!!!   gwiazdki przed 1 w t. 25 i przed 3. ósemką 26 (jak Wf),   ped 25 pod 2. ósemką, 26 i 27 pod 1 + gwiazdka na końcu 27.

Wn2

!!!     jak Wn1, tylko 1. gwiazdka pod 1. ósemką 25, a na przejściu 26-27 Ped pod 4. ósemką 26

Wn3 (→Wn4Wn5)

!!!   = Wn2 + gwiazdka na końcu t. 25

Wa

!!!     gwiazdka na końcu 24, 2x Ped pod 2. ósemką i gwiazdka przed 3. ósemką w t. 25-26, Ped 27 na 1, gwiazdka na końcu 27.

Propozycja redakcji

..

Dodana przez Chopina w korekcie Wf pedalizacja jest zanotowana niedokładnie, prawdopodobnie w wyniku braku miejsca w gęsto upakowanym na stronie tekście. Wywołało to różne próby interpretacji przez sztycharzy Wn i Wa. W tekście głównym interpretujemy pedalizację Wf jako naturalną pedalizację harmoniczną, zgodną z tą, którą w sposób niebudzący wątpliwości oznaczono w t. 29-30.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 32

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Akcent w A (→WfWn)

!!!   miniat:   ta ósemka, tylko l.r., bez pedału.   Tu TGTU

Bez znaku w Wa2

Akcent pionowy w Wa3 (→Wa4)

!!!    nad oktawą, na 5linii

..

Akcent, przeoczony w Wa2, dodano w Wa3 (→Wa4) jako akcent pionowy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa

t. 37-40

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Bez znaków w A

!!!    miniat: 4 nuty 37, odstęp, kreska taktowa, odstęp, 2. połowa 38; tylko górna 5linia.    Tu pusta klisza

  w Wf, podobnie w Wn1 (→Wn1a) i Wa

!!!!!!!  NOWE TGTU  !!!!!!!   37-38 jak stare, 39 od 5. nuty do końca taktu

Wn3 (→Wn4), podobnie Wn2 i Wn5

!!!    37 od 1. nuty do 9. w 38;   39 od 4. nuty do końca taktu 

Alternatywna, ujednolicona propozycja redakcji

!!!     jak stare TGTU, tylko początek znaku w 39 o 16kę dalej

..

Chopin dodał znaki   w trakcie korekty Wf i w tej formie podajemy je w tekście głównym. Proponujemy także wersję alternatywną, ujednoliconą z poprzednim czterotaktem. W Wn pierwszy znak odtworzono niedokładnie i w czterech z pięciu wydań nieco inaczej. W Wa oba znaki wydłużono o szesnastkę z każdej strony. Z wersji tych jako wariant podajemy tylko wyraźnie dłuższy znak Wn3 (→Wn4).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 45-47

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Kropka w A

!!!    miniat: 1. ósemka 45 i pół taktu 47, z numerami taktów, tylko dolna, bez pedału.     Tu kropka tylko des 47

Trzy kropki w Wf (→Wn1Wn2) i Wn5

!!!    TGTU

Dwie kropki w Wa i Wn3 (→Wn4)

!!!   obie na des

..

Kropki staccato na początku t. 45 i 47 zostały w korekcie Wf dodane do zapisanej w A kropki na 2. ósemce t. 47 (niewykluczone zresztą, że kropkę A przeoczono, a Chopin kroygując Wf dodał wszystkie trzy znaki). W Wa pominięto znak na początku t. 47, można w tym widzieć przeoczenie lub adiustację. Natomiast brak kropki w tym miejscu w Wn3 (→Wn4) jest z pewnością pomyłką, poprawioną w Wn5.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf