Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 37

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

Akcent w A, interpretacja

Znak w Wf

!!!   widły od lewego końca C do laseczki G, wysokość jak w TGTU

Znak w Wn1

!!!   widły od F1 do F; niżej niż poprzednie, pod ff lub fz

 w Wa

!!!    zasięg jak Wf, ale dużo niżej, nad l.r. 

 w Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!    od F1 do G (4 nuty); umiejscowienie w pionie jak Wn1

..

Nie całkiem jasny znak A – widełki (?), akcent (?) – odtworzono w Wf w sposób, który również daje różne możliwości interpretacji. Znalazło to odbicie w różnym umiejscowieniu znaku w Wn1 i Wa. W późniejszych Wn zakres dopasowano graficznie do struktury metrycznej. W tekście głównym podajemy akcent długi jako, zdaniem redakcji, najbardziej prawdopodobną interpretację znaku A.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa