Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 18

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

Bez znaku w A

!!!    miniat: pół taktu, tylko l.r., bez palcowania.    Tu pusta klisza

Kasownik w Wf (→Wn,Wa)

!!!   TGTU

..

Brak  przywracającego f jest tu najprawdopodobniej przeoczeniem Chopina. Czujność kompozytora mogła osłabnąć, gdy po schromatyzowanym t. 17 doszedł do diatonicznego pochodu w tonacji głównej. W każdym razie za obowiązujący musi być uznany znak dodany w korekcie Wf (→Wn,Wa). Podobnie w t. 58.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 35

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

..

W A nie ma bemoli na drugiej mierze taktu, co z pewnością jest pomyłką (por. dwa poprzednie takty). Oba potrzebne znaki dodano w trakcie korekty Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Autentyczne korekty Wf

t. 55

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

Bez znaków w A (→WfWa)

!!!    miniat: 4. miara, tylko górna 5linia, z dodanym bemolem przed des2.     Tu pusta klisza (bez bemoli as1-as2

Bemole w Wn

!!!   TGTU

..

Wersja bez bemoli, występująca w A (→WfWa), jest od strony muzycznej najzupełniej poprawna. Mimo to jest niemal pewne, że Chopin zapomniał tu przywrócić as1-as2, a co za tym idzie, zgodna z jego intencją jest wersja Wn. Świadczy o tym porównanie z pierwowzorem tej frazy w t. 15, w którym brzmie­nie as1-as2 zostało jednoznacznie potwierdzone przez Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A

t. 58

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

Bez znaku w A

!!!    miniat: =t. 18 (bez widełek)   Tu pusta klisza

Kasownik w Wf (→Wn,Wa)

!!!   TGTU

..

Kasownik dodany – zapewne przez Chopina – w korekcie Wf (→Wn,Wa) jest niemal na pewno poprawką błędu, a nie zmianą pierwotnej wersji.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 75

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

Bez znaków w A

!!!    miniat: pół taktu, tylko dolna 5linia, bez palcowań.    Tu pusta klisza

 fis fWf (→Wn,Wa

!!!    TGTU

..

Tekst A jest w zasadzie poprawny. Brak  przed 2. nutą jest jednak najprawdopodobniej wynikiem nieuwagi (pośpiechu) Chopina. Wskazuje na to miejsce przed tą nutą, pozostawione zapewne na wpisanie znaku, a przede wszystkim późniejsza korekta Wf (→Wn,Wa), w której dodano zarówno ten , jak i odwołujący go  przed 8. szesnastką. Nie jest to jedyne tego rodzaju przeoczenie znaku wprowadzającego alterację w utworach Chopina, choć zdarzają się one bardzo rzadko (np. w Etiudzie f op. 25 nr 2, t. 56).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf