Zagadnienia : Błędy Wn

t. 1-11

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez pedalizacji w KLI

!!!   miniat:   t. 1-3 i początek 9, tylko l.r., ścieśnione, z numerami taktów   Tu pusta klisza

Pedalizacja w Wf (→Wn1Wn2, →Wa)

!!!   TGTU cała strona

Pedalizacja w Wn3 (→Wn4Wn5)

!!!   TGTU cała strona, ale bez pedalizacji 9-10

..

W tekście głównym podajemy niewątpliwie autentyczną pedalizację Wf (→Wn1Wn2, →Wa). W późniejszych Wn pominięto – przypuszczalnie omyłkowo – oznaczenia w t. 9-10.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn

t. 8

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez znaku w KLI i Wn4 (→Wn5)

!!!   miniat:  2. połowa taktu, tylko górna 5-linia (bez tych nut na dolnej, tylko kawałki laseczek).    Tu pusta klisza

Akcent długi w Wf

!!!!!!!!!   NOWE TGTU   !!!!!!!!!!!!!  może być trochę niżej i może włazić na laseczkę g.

Akcent krótki w Wn1 (→Wn2Wn3) i Wa

!!!   "dawne" TGTU

..

Znak akcentu jest w Wf wyraźnie inny niż w t. 1-2. Najprawdopodobniej miał to w intencji Chopina być akcent długi. Zarówno w Wn, jak i w Wa oddano go jako zwykły, krótki akcent. W Wn4 (→Wn5) znak – zapewne pomyłkowo – pominięto.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Błędy Wn

t. 27-37

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez pedalizacji w KLI

!!!   miniat:   4 takty tylko l.r.   Tu pusta klisza

Pedalizacja w Wf (→Wn,Wa)

!!!   TGTU cała strona

..

Niewątpliwie autentyczną pedalizację Wf (→Wn,Wa) podajemy w tekście głównym. (W Wn3 omyłkowo pominięto  w t. 29 i 31, a w Wa2 w t. 34; błędy poprawiono w następnych wydaniach lub nakładach.)

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa , Błędy Wn

t. 38

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

w KLI i Wf (→Wa)

!!!   miniat: ostatnia grupa, tylko dolna bez pedału.     TGTU

g w Wn

..

w Wn jest błędem (poprawiono go dopiero w Wn5) przejętym z egzemplarza korektowego Wf, czego dowodzą widoczne w Wf ślady usuwania tej nuty.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 45-46

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Pauzy w KLI i Wn (oprócz Wn3)

!!!   miniat: od połowy t. 45 do końca 46, tylko dolna 5-linia, d1 i dis1 przeniesione na dół, bez pedału.    Tu pauzy bez nawiasów.

Bez pauz w Wf (→Wa2Wa3)

Pauzy w Wn3 i Wa4

!!!!   obie pauzy 45 na obu 5-liniach. Pusto 46. Na miniaturze drugą pauzę dać nad pierwszą (nad 5-linią)

Wariantowa propozycja redakcji

!!!   TGTU

..

Źródła różnią się, jeśli chodzi o notację pauz na końcu tych taktów. Naturalna pisownia KLI, w której partia pr.r. kończy się pauzą, nie została jednak powtórzona w Wf (→Wa2Wa3). Ponieważ nie jest pewne, czy pominięcie pauz było zamierzone przez Chopina, w tekście głównym proponujemy pauzy w nawiasach jako rozwiązanie wariantowe. Różnica ma zresztą charakter raczej ideowy, niż praktyczny. W pozostałych wydaniach pauzy występują, co zapewne jest wynikiem działań adiustatorów. W Wa4 i Wn3 obie pauzy umieszczono w t. 45, co z pewnością jest błędem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa , Błędy Wn , Adiustacje Wn