Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 47-48

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Bez pedalizacji w KLI

!!!    miniat: t. 47-8 tylko przetrzymana oktawa l.r. + klucz wiolinowy i 2. grupa 16ek.       Tu pusta klisza

Pedalizacja Wf

!!!!!!!!!   NOWE TGTU    !!!!!!!!!!!!    gwiazdka 48 pod 7. 16ką pr.r.

Pedalizacja Wn i Wa

!!!!   gwiazdka nutę dalej, pod h1.

..

W tekście głównym znak  podajemy według Wf. W pozostałych wydaniach umieszczono go nieco później, co zresztą nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Zdaniem redakcji, nietypowe – w porównaniu z pozostałą pedalizacją Etiudy – umiejscowienie tego znaku nie musi być błędne: być może Chopin chciał zwrócić w ten sposób uwagę na potrzebę ostrożniejszej pedalizacji w związku z diminuendo.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 79

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Fermata w KLI

!!!   miniat:   ten takt, obie 5-linie.    Tu pauza na dolnej i nad nią fermata (górna pusta)

Fermata w Wf

!!!    pauza z fermatą na górnej 5-linii, na dole nic

Fermaty w Wn1 (→Wn2) i Wn4 (→Wn5)

!!!   TGTU

Bez znaków w Wa2 (→Wa3)

Fermata w Wn3 i Wa4

!!!    tylko nad dolną 5-linią, a pauza na górnej.

..

Nie licząc Wa2 (→Wa3), w których znak fermaty niewątpliwie przeoczono, pisownie pozostałych źródeł znaczą to samo, choć w przypadku Wf, Wn3 i Wa4 notacja z pewnością jest nieścisła. 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Błędy Wa , Adiustacje Wn