Zagadnienia : Autentyczne korekty Wf

t. 22

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

..

Jako 4. szesnastkę pr.r. KLI ma wynikające z logiki budowy figuracji h2. W Wf1 w tym miejscu pojawia się pomyłkowo d3, poprawione przez Chopina w korekcie Wf2 (→Wa) na h2. Błędna nuta musiała początkowo występować także w Wn1, co potwierdzają widoczne w tym wydaniu ślady jej usuwania, ostatecznie jednak Wn1 i wszystkie póżniejsze Wn również mają h2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błąd tercjowy , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Autentyczne korekty Wn

t. 26

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

d2d1 i d w KLI

!!!   miniat: pół taktu, tylko górna 5-linia, bez palcowań.  Tu 3x d

e2e1 i e w Wf (→Wn,Wa)

!!!   TGTU

..

Jako 4., 8. i 12. nutę KLI ma odpowiednio d2d1d. Jest to pierwotna wersja, zmieniona przez Chopina prawdopodobnie dopiero w korekcie Wf (wyraźny ślad usuwania nuty w druku widać tylko w miejscu d).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf , Zmiany linii głównej

t. 26

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

Cała nuta w KLI, Wn i Wa

!!!   miniat:  tylko ta oktawa.   Tu górna cała nuta

Półnuta z kropką w Wf

!!!   TGTU

..

Wartość półnuty z kropką dla nuty występuje tylko w Wf, co najprawdopodobniej oznacza, że Chopin wprowadził ją w miejsce całej nuty dopiero w trakcie korekty. Pominięcie tej zmiany w Wa można tłumaczyć pomyłką, adiustacją lub istnieniem jeszcze jednej fazy korekt Wf, nie uwzględnionej w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu , Autentyczne korekty Wf

t. 38

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

w KLI i Wf (→Wa)

!!!   miniat: ostatnia grupa, tylko dolna bez pedału.     TGTU

g w Wn

..

w Wn jest błędem (poprawiono go dopiero w Wn5) przejętym z egzemplarza korektowego Wf, czego dowodzą widoczne w Wf ślady usuwania tej nuty.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 46

Utwór: op. 10 nr 1, Etiuda C-dur

H w KLI i Wf (→Wa)

!!!   miniat:   2. połowa taktu, tylko dolna 5-linia z przeniesionym dis1, bez pedału.     Tu TGTU

dis w Wn

..

Nuta dis Wn jest wynikiem nałożenia błędu Wf1 i adiustacji Wn: przejęte z Wf1 błędne d (bez żadnego znaku chromatycznego) zostało przez adiustatora Wn, skupionego przede wszystkim na uzupełnianiu brakujących znaków chromatycznych, opatrzone  i w ten sposób dopasowane do akordu H7. W korekcie Wf2 Chopin zmienił to na H, przywracając wersję, która – jak o tym świadczy KLI – była od początku jedyną zamierzoną.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błąd tercjowy , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf