Zagadnienia : Błędy Wn

t. 12-13

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie A

!!!   miniat: t. 12, obie pięciolinie.       Tu TGTU bez '4' w t. 12

Wf

!!!    TGTU, ale w t. 12 bez pierwszej '1' i bez '1' w 4. grupie

Wn1 (→Wn2)

!!!      TGTU bez '1' w 4. grupie t. 12, za to z '4' na 2. nucie t. 12

Wn3 (→Wn4)

!!!    = Wn1, ale bez '4' na 2. nucie t. 12

Wa

!!!    jak Wn1 + w t. 13 na 2. i 3. nucie '32'

..

Chopinowskie palcowanie tych taktów wskazane jest już w A, choć końcówka t. 12 nie jest opisana precyzyjnie – 4. palec na 14. nucie nie wynika z poprzedniego układu ręki. W korekcie Wf (→Wn,Wa) Chopin dodał odpowiednią cyfrę, nie jest natomiast pewne, czy można mu przypisać także wcześniejsze usunięcie dwóch '1', nad 1. i 13. szesnastką. Uważając niestaranność sztycharza za bardziej prawdopodobną przyczynę ich pominięcia, w tekście głównym podajemy wszystkie cyfry występujące w A i Wf. Zarówno w Wa, jak i – co znacznie rzadsze w Etiudach – w Wn uzupełniono oznaczenia Wf na początku t. 12, wykorzystując palcowanie Chopinowskie analogicznej figury w t. 11. W Wa uzupełniono ponadto palcowanie 1. grupy szesnastek t. 13.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 29-31

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Cztery kropki w A i Wn1

!!!   miniat: 2. połowa t. 29 + 2. połowa 31, tylko dolna 5-linia, bez pr.r.           TGTU

Dwie kropki w Wf (→Wa)

!!!     tylko w t. 29

Wn2

!!!      tylko 2. kropka 29 i pierwsza 31

Wn3 (→Wn4)

!!!       tylko 1. kropka w obu taktach

..

W Wf (→Wa) pominięto kropki staccato w t. 31. Błąd ten poprawiono w Wn1, jednak w późniejszych Wn ponownie pominięto po jednej kropce w każdym z tych dwóch taktów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 29-36

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez palcowania w A

!!!   miniat: ten takt, obie pięciolinie, bez pedału.        Tu pusta klisza 

Palcowanie Wf

!!!     TGTU (5 cyfr w t. 29-30)

Wn

!!!     TGTU, ale bez trzeciej '4'

Wa

!!!     t. 29:  4x'4';   t. 30: l.r.=TGTU, pr.r. '41', '1', '1' na końcu grup,  '4' na 3. nucie 4. grupy;    t. 31:  '14' w środku 1. i 2. grupy;     t. 32: '312341';       t. 33: '4' x2 ;      t. 34: '1' na końcu 1. i 2. grupy;     t. 35: '214' na początku;     t. 36: '312341' i '1'x2 na a1, a2.

..

Palcowanie Chopinowskie podane w tekście głównym – w t. 29 w pr.r., w t. 30 w l.r. – zostało dodane w korekcie Wf. Odtworzono je także w Wn, jednak niedokładnie – pominięto 3. cyfrę w t. 29. W Wa Fontana uzupełnił wskazówki w całym ośmiotakcie, wzorując się na podobnych pasażach w t. 1-8. 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 38-39

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Dwie kropki staccato w A

!!!   miniat: 1. ósemka 38 i 1. ósemka 39 (z kluczem), tylko dolna 5-linia, z numerami taktów.        Tu TGTU

Jedna kropka w Wf (→Wn1,Wa)

!!!     tylko 39

Bez znaków w Wn2 (→Wn3Wn4)

..

W Wf (→Wn,Wa) przeoczono kropkę staccato na początku t. 38. W Wn2 (→Wn3Wn4) pominięto również kropkę w t. 39 (a także w t. 40).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wn

t. 51

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

cis3 bez  w A (→Wf) oraz z  w Wa i Wn3 (→Wn4)

!!!   miniat: 1. grupa, tylko górna 5-linia, bez kreseczek cresc.         Tu TGTU (# )

c3 w Wn1 (→Wn2)

!!!     kaso przed 4. szesnastką

..

Przed 4. szesnastką nie ma znaku chromatycznego w A (→Wf). Nie ma powodu wątpić, że jest to typowa dla Chopina niedokładność, wynikająca z reguł obowiązywania przygodnych znaków chromatycznych, które de facto nie były w pisowni Chopinowskiej do końca ustalone. Potwierdza to  dopisany w tym miejscu w WfD. Mimo to w Wn1 (→Wn2) przed nutą tą umieszczono , co z pewnością jest błędem.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Dopiski WfD , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności A