Zagadnienia : Niedokładne łuki A

t. 2-6

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuki A, interpretacja kontekstowa

Inna interpretacja łuków A

!!!      t. 2-7= stare TGTU

Bez łuków w Wf (→Wn,Wa)

 !!!      Łuk w t. 2 do ostatniej szesnastki, t. 6-7=stare TGTU

..

Zasięg i ewentualne podziały łuków nie są w A jasne. Proponujemy dwie możliwe interpretacje. Być może właśnie niepewność w tej kwestii spowodowała pominięcie w Wf (→Wn,Wa) łuków w t. 3-5. W tego typu jednorodnej rytmicznie, wirtuozowskiej figuracji ewentualne przerwania łuków na głównych częściach taktu nie wpływają na wykonanie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Niedokładne łuki A

t. 31-32

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuki A, odczyt dosłowny

!!!   miniat: 4. grupa t. 31 + 6 szesnastek t. 32, tylko dolna 5-linia, bez l.r.        Tu łuk do 1. nuty 32 i od 5. nuty t. 32 do mniej więcej szczytu łuku (połączenie z następną adnotacją)

Możliwa interpretacja łuków A i łuki Wf (→Wn,Wa)

!!!      dawne TGTU, w t. 32 "pół łuku" do połączenia z następną uwagą

Łuk A, interpretacja kontekstowa

!!!!!!!!!!!!!   NOWE TGTU    !!!!!!!!!!!!!!  koniec łuku 31 przesunięty w prawo i trochę do góry (uciąć); początek łuku 32 przesunięty w lewo

..

Łuki A, odczytane dosłownie, są z pewnością niedokładne. Można je interpretować jako rozdzielone, jak w t. 29-30, lub jako ciągłe, jak w t. 33-34 (drugi łuk, rozpoczęty zbyt późno, jest na pewno niedokładny, natomiast pierwszy sugeruje brak podziału na kresce taktowej). W Wf (→Wn,Wa) przyjęto pierwszą interpretację, która graficznie jest bliższa realnemu zapisowi A. Jest mało prawdopodobne, by Chopin korygował te łuki. W tekście głównym dajemy pierwszeństwo drugiej interpretacji, wspartej argumentami z analizy łukowania t. 1-8 i analog. w całej Etiudzie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Autentyczne korekty Wf

t. 34-36

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez kontynuacji łuku z t. 34 w A (→WfWn1), odczyt dosłowny

!!!   miniat: 4. grupa t. 34 i pierwsza 35 + 4. grupa 35 i pierwsza 36, obie pięciolinie, tylko pr.r., zwężony odstęp między pięcioliniami, nr t. 35.      Tu łuk 34 do kreski taktowej i nic więcej

Bez łuków w t. 35-36 w Wa3 i Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!    to co poprzedni wariant, tylko łuk 34 do ostatniej nuty

Bez łuku w t. 35 w Wa4

!!!    łuk 34 do ostatniej nuty; 35 nic;   36 łuk od 1. do ostatniej nuty (dawne TGTU)

Proponowana interpretacja kontekstowa A

!!!!!!!    NOWE TGTU   !!!!!!   34 TGTU, 35-36 jeden łuk nad całą linijką, z lewej strony kontynuujący, w nawiasach kwadratowych

Proponowana interpretacja kontekstowa Wf (→Wn1)

!!!   jak stare TGTU, tylko nawiasy kwadratowe przed łukiem 35 i po łuku 36

..

Końcówka łuku A (→WfWn1) w t. 34 (ostatnim w linii tekstu) sugeruje kontynuację w następnym takcie, jednak w t. 35 łuk został pominięty w A (→WfWn,Wa). W późniejszych Wn skrócono łuk w t. 34. Zdaniem redakcji, brak łuków w t. 35-36 jest wynikiem nieuwagi Chopina przy pisaniu A (pominął tam także akcenty), toteż proponujemy uzupełnienie łuków. Ze względu na niejasność w kwestii zasięgu i ewentualnych podziałów łuków podajemy dwie propozycje.
W Wa4 dodano łuk w t. 36, co oczywiście jest dziełem adiustatora.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładne łuki A , Błędy A

t. 37

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuk A

!!!   miniat: pół taktu, tylko górna 5-linia.      Tu łuk od 4. do 8 szesnastki

Łuki Wf (→Wn,Wa)

..

Pierwszy łuk pr.r. jest w A zapisany prawdopodobnie niedokładnie. Wyraźnie odmienne łuki Wf (→Wn,Wa) są zapewne wynikiem korekty Chopina.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Autentyczne korekty Wf

t. 47-48

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuki w A, interpretacja kontekstowa

Łuk w Wf (→Wn,Wa)

Łuki proponowane przez redakcję

..

Podwójny łuk, jaki A ma na przejściu t. 47-48, był nieraz stosowany przez Chopina. W tekście głównym podajemy jednak pojedynczy łuk Wf (→Wn,Wa), być może wprowadzony przez Chopina w trakcie korekty Wf, podobnie jak w t. 49-50. W t. 48 A ma dwa niejasne łuki, prawdopodobnie w wyniku nieskontrolowanych w pełni poprawek.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A