Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 17-18

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuk A (→Wf)

!!!   miniat: pół t. 17 i pół 18, obie pięciolinie.      !!!!!!    NOWE TGTU    !!!!!!!!    Tu ciągły łuk do przerwy (będzie łączenie kawałków łuków) mniej więcej na początku t. 19. Do wykorzystania fragmenty łuku ze str. 1 (2. linijka) i 7 (3. linijka)

Łuki Wn i Wa

!!!     odpowiednie kawałki dawnego TGTU (t. 17 do ostatniej;   t. 18 od pierwszej do połączenia z następną adnotacją.

..

W A (→Wf) łuki pomiedzy tymi taktami są połączone. W Wf, ze względu na układ graficzny, w którym t. 18 wypada w nowej linii, kwestia ta może budzić pewne wątpliwości, czego dowodem są Wn i Wa, podające rozdzielone łuki.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 33-35

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Cztery kropki w A

!!!   miniat: ta co w 29.        TGTU

Trzy w Wf

!!!     bez ostatniej

Trzy w Wn

!!!      bez trzeciej (1. w 35)

Dwie w Wa

!!!     tylko pierwsza w każdym takcie

..

We wszystkich wydaniach pominięto niektóre kropki staccato przy ósemkach A. Są to niewątpliwie niedokładności sztycharzy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 38

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

 i marcato w A

!!!   miniat: pół taktu, obie pięciolinie, zwężone (niekoniecznie).        TGTU

Wf

!!!      pod 2. szesnastką, marcato pomiędzy pięcioliniami, pod b3 początek

Wn

!!!     na początku taktu, marcato pomiędzy pięcioliniami, bez przesunięcia w poziomie

Wa

!!!     na początku taktu, marcato zaraz za nim 

..

Oba określenia podajemy według A. Przesunięcia dokonane w Wf były zapewne wymuszone brakiem miejsca pod dolną pięciolinią. Notację tę w Wn i Wa poddano dalszym nieautentycznym reinterpretacjom.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf