Zagadnienia : Różne wartości składników akordu

t. 11

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Notacja rytmiczna A (→WfWn,Wa)

!!!   miniat: ten takt, tylko dolna 5-linia, ścieśnione mocno.     Tu półnuta h nie wydzielona z akordu (sama główka przy lasce septymy); Łuk zmodyfikować (corel)

Propozycja redakcji

!!!      TGTU

..

Zdaniem redakcji, autentyczna, uproszczona notacja rytmiczna 1. akordu może w tym wypadku wydać się niejasna. Dlatego wprowadzamy ściślejszy zapis z podziałem na głosy.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Różne wartości składników akordu

t. 26

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Cała nuta w A

!!!   miniat: ten akord, tylko dolna 5-linia.     TGTU

Półnuta w Wf (→Wn,Wa)

!!!      cały akord na jednej lasce (w górę)

..

Przyłączenie do pozostałych składników akordu jest niemal na pewno wynikiem niezrozumienia notacji A przez sztycharza Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Różne wartości składników akordu

t. 47-49

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Półnuty z kropką w A

!!!   miniat: t. 47 od 2. ćwierćnuty, tylko dolna 5-linia, bez pedału.      TGTU (2 kropki)

Półnuty w Wf (→Wn,Wa)

!!!      pusta klisza

..

Precyzyjnie oznaczone w A różne wartości rytmiczne składników oktawy A1-A w t. 47 i 49 nie zostały odtworzone w Wf (→Wn,Wa). Jest to najprawdo­podobniej wynik niezrozumienia rękopisu. Trzeba jednak zaznaczyć, że dodana w korekcie Wf pedalizacja czyni dłuższe przetrzymanie górnej nuty zabiegiem czysto technicznym, bez wpływu na brzmienie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Różne wartości składników akordu , Niedokładności Wf

t. 50

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Półnuta z kropką i cała nuta w A

!!!   miniat: ten akord, tylko dolna 5-linia.      Tu TGTU

Półnuta z kropką i półnuta w Wf

!!!   2 półnuty na jednej lasce, dolna z kropką

Dwie półnuty w Wn i Wa

!!!   2 półnuty na jednej lasce, 

..

Sztycharz Wf prawdopodobnie uznał, że brak połączenia laseczką nut A i e to przykład niedokładnej pisowni, stosunkowo często spotykanej w autografach Chopina. W Wn i Wa notację uproszczono jeszcze bardziej, pomijając punkt przedłużający podstawę basową A. W tekście głównym podajemy precyzyjny zapis A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Różne wartości składników akordu , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn

t. 77

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Półnuta z kropką w A

!!!   miniat: ten akord, tylko dolna 5-linia.       TGTU

Cała nuta w Wf (→Wn,Wa)

!!!     B cała nuta, przesunąć do pionu ćwierćnutę f.

..

W tekście głównym zachowujemy zapisane w A precyzyjne zróżnicowanie długości trwania poszczególnych składników akordu. W Wf (→Wn,Wa) nucie B nadano błędnie wartość całej nuty.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Różne wartości składników akordu