Zagadnienia : Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

w A

!!!    miniat: pasek tekstowy "Etude Nro 8" krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

w Wa3

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 1 rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1-6

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

Akcenty w figuracji pr.r. stawiane są w A niedokładnie, np. pomiędzy pierwszą a drugą szesnastką czteronutowej grupy, a niektóre z nich zdają się nawet dotyczyć drugiej szesnastki. Kontekst muzyczny nie pozostawia jednak wątpliwości, że w intencji Chopina mają one zawsze dotyczyć pierwszej nuty. Tak też je odtworzono w Wf (→Wn,Wa), z wyjątkiem pominiętego akcentu na początku t. 4.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 2

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie w A

!!!   miniat: 2. i 3. ćwierćnuta, tylko dolna 5-linia.     Tu 2x '1' (nad d i a)

Klinik w Wf (→Wa)

!!!    tylko klinik nad a, zamiast palców

Kliniki w Wn

!!!       dwa kliniki nad d i a, zamiast palców

Wariantowa propozycja redakcji

..

Kliniki nad d i a to wynik pomyłki sztycharza Wf, który źle zinterpretował jedynki palcowania. Pierwszy z nich usunięto w trakcie ostatniej korekty Wf (→Wa), jednak w Wn pozostał niepoprawiony. W tekście głównym podajemy palcowanie, zgodnie z A, jednak uwzględnienie cyfry nad d pozostawiamy do uznania wykonawcy, gdyż w następnych, podobnych figurach (t. 4, 6, 8) Chopin już jej ani razu nie powtórzył i niewykluczone, że odnosiła się ona do pierwotnej wersji tego fragmentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Autentyczne korekty Wf

t. 2-6

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuki A, interpretacja kontekstowa

Inna interpretacja łuków A

!!!      t. 2-7= stare TGTU

Bez łuków w Wf (→Wn,Wa)

 !!!      Łuk w t. 2 do ostatniej szesnastki, t. 6-7=stare TGTU

..

Zasięg i ewentualne podziały łuków nie są w A jasne. Proponujemy dwie możliwe interpretacje. Być może właśnie niepewność w tej kwestii spowodowała pominięcie w Wf (→Wn,Wa) łuków w t. 3-5. W tego typu jednorodnej rytmicznie, wirtuozowskiej figuracji ewentualne przerwania łuków na głównych częściach taktu nie wpływają na wykonanie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Niedokładne łuki A

t. 10-12

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Łuki w A

!!!    miniat:      2. połowa t. 10 i 1. grupa t. 11, tylko górna 5-linia.        Tu TGTU

Bez łuków w Wf (→Wn,Wa)

..

Zdaniem redakcji, drugi łuk w t. 10 i łuk w t. 11-12 zostały w Wf (→Wn,Wa) pominięte w wyniku nieuwagi sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf