Zagadnienia : Adiustacje Wa

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

w A

!!!    miniat: pasek tekstowy "Etude Nro 8" krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

w Wa3

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 1 rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1-3

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez palcowania w A

!!!   miniat: 5 szesnastek t. 1 + 5 szesnastek t. 2, tylko górna 5-linia (w t. 2 przenieść pr.r. na górną), z numerami taktów.      Tu pusta klisza 

Palcowanie w Wf (→Wn)

!!!     TGTU

Wa

!!!    TGTU + '4' nad a w t. 1;    2--1 2--1 2-41 w t. 2;       -14- -14- -14-   w t. 3

..

Trzy cyfry definiujące palcowanie pierwszych pasaży Etiudy (opartych na jednym układzie palców) zostały dodane przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa). Fontana w Wa dodał do nich szereg następnych, rozwijających wskazówki kompozytora, precyzujących m.in. miejsca podkładów 1. palca.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 2-6

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez łuków w A (→WfWa3)

!!!   miniat: 4. ćwierćnuta t. 2 i 6, z numerami taktów, tylko dolna 5-linia.       Tu pusta klisza

Łuk w Wn i Wa4

!!!    tylko w t. 6 (bez nawiasów)

Propozycja redakcji

!!!     TGTU

..

Proponujemy uzupełnienie łuków na wzór Chopinowskich znaków w analogicznych t. 16 i 20. W t. 6 łuk dodano już w Wn i Wa4.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn

t. 4-6

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie A

!!!   miniat: 2. połowa t.4 i "arpeggio" w t.5. Tylko l.r. (bez szesnastek pr.r.), bez pedału.     Tu TGTU (5 cyfr)

Wf (→Wn)

!!!    TGTU bez małej '3' w t. 5

Wa3

!!!      jak Wf, ale:      w t. 4 '2' zamiast pierwszej '1', a w t. 5 na początku dodatkowo '531' (2 cyfry mniejsze, bo drobne nutki), 

Wa4

!!!    = Wa3 z poprawionym błędem w t. 4 ('1' zamiast pierwszej '2')

..

W tekście głównym podajemy palcowanie l.r., wpisane przez Chopina w A. W Wf (→Wn) pominięto cyfrę '3' w t. 5, co niemal na pewno jest przeoczeniem. W Wa Fontana uzupełnił palcowanie na początku t. 5, podając cyfry dla każdej nuty. Wa3 jako 1. cyfrę w t. 4 ma pomyłkowo '2' (może to być błąd związany z transkrypcją "kontynentalnego" systemu palcowania na "brytyjski" – por. Ogólne Zasady Redakcyjnep. 10).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Błędy Wa

t. 4-8

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie w A

!!!   miniat: 10 szesnastek, obie pięciolinie, bez l.r. (corel)     Tu '1' na 2. i 6. nucie

Wf (→Wn)

!!!    TGTU   (10 cyfr)

Wa

!!!   t. 4 jak na miniat;     t. 5:   3x'4' na górnej pięciolinii;    t. 6:   3x '41' (3. i 4. nuta w grupach 1-3);    t.7:  '14' na c-b x3 +TGTU;    t. 8:    TGTU + 3x'1' na każdym c + '4' na a1

..

Dwie cyfry wpisane w A w t. 4 w zasadzie wystarczają do rozszyfrowania palcowania Chopinowskiego w t. 1-8. Korygując Wf (→Wn,Wa), Chopin uzupełnił wskazówki tak, by każdy z użytych w tych taktach dwóch układów palców miał choć raz wypisane dokładne palcowanie. Palcowanie to podajemy w tekście głównym. W Wa Fontana rozbudował jeszcze oznaczenia zaczerpnięte z Wf.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf