Zagadnienia : Niedokładności A

t. 35-36

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez znaków w A (→WfWn,Wa)

!!!   miniat: pół taktu, tylko górna 5-linia.      Tu pusta klisza 

Akcenty proponowane przez redakcję

!!!     TGTU (8 akcentów)

..

Brak akcentów jest najprawdopodobniej przeoczeniem Chopina, który pominął tu także łuki. Por. t. 7-8.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności A

t. 41-42

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

W obu taktach przed ostatnią nutą drugiej grupy szesnastek nie ma w A (→Wf) znaków chromatycznych. Te oczywiste przeoczenia uzupełniono w Wn i Wa. Krzyżyki dopisano ołówkiem także w WfS.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Dopiski WfS , Niedokładności A

t. 51

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

cis3 bez  w A (→Wf) oraz z  w Wa i Wn3 (→Wn4)

!!!   miniat: 1. grupa, tylko górna 5-linia, bez kreseczek cresc.         Tu TGTU (# )

c3 w Wn1 (→Wn2)

!!!     kaso przed 4. szesnastką

..

Przed 4. szesnastką nie ma znaku chromatycznego w A (→Wf). Nie ma powodu wątpić, że jest to typowa dla Chopina niedokładność, wynikająca z reguł obowiązywania przygodnych znaków chromatycznych, które de facto nie były w pisowni Chopinowskiej do końca ustalone. Potwierdza to  dopisany w tym miejscu w WfD. Mimo to w Wn1 (→Wn2) przed nutą tą umieszczono , co z pewnością jest błędem.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Dopiski WfD , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności A

t. 94

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

..

W A (→Wf1) nie ma  podwyższającego c1 na cis1. Tę oczywistą niedokładność poprawiono w Wf2, Wn i Wa.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Niedokładności A