Zagadnienia : Znaki położone centralnie

t. 22-23

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez oznaczeń w A

!!!   miniat: od 6. szesnastki t. 22 do 5. w t. 23, tylko górna 5-linia.     Tu pusta klisza.

 w Wf (→Wn,Wa)

!!!     pod 5. szesnastką

Propozycja redakcji

!!!      TGTU

..

Oba określenia dynamiczne w tych taktach zostały dodane przez Chopina w trakcie korekty Wf (→Wn,Wa). Znak  umieszczono przy tym na początku 2. ćwierćnuty t. 23, co jest albo pomyłką (por. t. 9), albo przykładem stosowanej czasem przez Chopina konwencji pisowni, w myśl której znak stawiany jest nie na początku, lecz wewnątrz obszaru obowiązywania (por. Etiudę C nr 1, t. 45).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf , Znaki położone centralnie