Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 15-27

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

 w A

!!!   miniat: t. 15 + początek t. 16, tylko dolna 5-linia, ścieśnione, bez szesnastek pr.r.            Tu tylko Ped w t. 15 (pusta klisza)

Pedalizacja Wf (→Wn,Wa)

!!!     TGTU

..

Jedyną wskazówką dotyczącą pedalizacji w A jest znak  na początku t. 15. Pozostałe oznaczenia zostały dodane przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 71-72

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

 w A (→WfWn1)

!!!   miniat: 2 takty, tylko dolna 5-liniabez pr.r. ścieśnione mocno.       Tu pusta klisza 

  w Wa i Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!      na końcu 71

Propozycja redakcji

!!!      TGTU

..

Brak znaku  po  w t. 71 nie razi w A, w którym nie ma dokładnie oznaczanej pedalizacji. Jednak w Wf (→Wn,Wa) Chopin dodał oznaczenia w sąsiednich taktach, toteż w tekście głównym sugerujemy moment zdjęcia (zmiany) pedału zgodnie z przebiegiem harmonicznym. W Wa i Wn2 (→Wn3Wn4 dodano wcześniej, na końcu t. 71.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 95

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez pedalizacji w A

!!!   miniat: ten takt, tylko dolna 5-linia.     Tu pusta klisza 

 w Wf (→Wn,Wa)

..

Znak  dodał Chopin w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału