Strona: 
Źródło tekstu: 
s. 3, t. 36-51
s. 1, t. 1-18
s. 2, t. 19-35
s. 3, t. 36-51
s. 4, t. 52-67
s. 5, t. 68-85
s. 6, t. 86-103
Tekst główny
Tekst główny
KJ - Kopia Jędrzejewiczowej
Wp - Pierwsze wydanie polskie
WF - Wydania Fontany
WfF - Wydanie francuskie Fontany
WnF - Wydanie niemieckie Fontany
Wybierz uwagi: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Różnice
Bez różnic
KJ - Kopia Jędrzejewiczowej
Wp - Pierwsze wydanie polskie
WF - Wydania Fontany
WfF - Wydanie francuskie Fontany
WnF - Wydanie niemieckie Fontany
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne
Prezentacja
Filtrowanie 
Kopiuj link PDF Tekst główny


  t. 37

[A] (→Wp) t. 37 jest ostatnim wypisanym nutami w tej części Poloneza. Odpowiednie oznaczenia (Dal Segno, zapisane jako D.S., z błędem) odsyłają następ­nie do t. 11. W tekście głównym powtarzane t. 11-24 wypisujemy jako t. 38-51.
W KJ podobny skrót pisowni obejmuje jedynie t. 40-51. W WF wszystkie kolejne fragmenty Poloneza są wypisane w całości.

Zastosowane w źródłach skróty powodują, że różnice i problemy pojawiające się w objętych nimi taktach są w dużej mierze powtórzeniem tych, które omówiono przedtem. Gdy nie dochodzą żadne nowe elementy, nie powtarzamy treści uwag, odsyłając do komentarzy podanych za pierwszym razem.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia:

notacja: Skróty pisowni i inne