Zagadnienia : Błędy Wp

t. 9

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

..

W KJ, WnF i Wp 5. ósemka f nie jest przedłużona do wartości ćwierćnuty. Jest to z pewnością błąd (niedokładność notacji), gdyż konieczność przedłużenia wynika z obecności łuku przetrzymującego tę nutę do półnuty f w t. 10. Ponadto w KJ ostatnia ósemka, f1, zanotowana jest błędnie w postaci dwugłosowej.  WfF ma poprawny zapis.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Błędy KJ , Błędy Wp , Błędy wydań Fontany , Adiustacje Fontany

t. 12

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

Trójdźwięk w KJ

!!!   miniat: dwie pierwsze ósemki l.r. (pierwsza zawsze es). Tu b-es1-g1.

Seksta w WF

!!!   b-g1

Inny trójdźwięk w Wp

!!!   es-g-es1

Propozycja redakcji

!!!   TGTU

..

Zamierzone przez Chopina brzmienie 2. ósemki budzi wątpliwości. KJ ma tu trójdźwięk b-es1-g1 a WF – sekstę b-g1. Każda z tych wersji łączy się gładko zarówno z rozłożonym akordem d-b-f1 w poprzednim takcie, jak i tworzącymi akord B-dur trzema następnymi ósemkami. Wersje te, a zwłaszcza sekstę potwierdzoną w analogicznym t. 39, można uważać za pełnoprawną alternatywę dla opisanej poniżej rekonstrukcji wersji [A].

Wp ma tu akord es-g-es1, zawierający najprawdopodobniej błędną w tym kontekście nutę es. Biorąc pod uwagę różne możliwości pomyłek litografa oraz treść harmoniczną i prowadzenie głosów akompaniamentu, uważamy akord g-b-es1 za najbardziej uzasadnioną rekonstrukcję wersji [A] i jako taką proponujemy ją w tekście głównym.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błąd tercjowy , Błędy Wp

t. 12

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

Bez pedalizacji w KJ

!!!   miniat: 4 ostatnie ósemki l.r. Tu pusta klisza (bez pedału)

Pedalizacja w WF

!!!   TGTU

Pedalizacja w Wp

!!!   Ped pod 4. ósemką taktu (akord)

..

Pedalizacja Chopinowska z reguły ma na celu zatrzymanie podstawy basowej jako tła dla granego później wypełnienia harmonicznego. Dlatego pominięcie w pedalizacji Wp właśnie nuty basowej wskazuje na niedokładne odtworzenie notacji [A]. Do tekstu głównego przyjmujemy pedalizację WF, zgodną z zasadami, którymi kierował się Chopin w tym względzie.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wp

t. 14-15

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

g1 przetrzymane w KJ i WF

!!!   miniat ósemka z t. 14 i pierwsza szesnastka (z ćwierćnutą) w t. 15; tylko pr.r. Tu liga g1

Bez przetrzymania w Wp

!!!   klisza pusta

Wariantowa propozycja redakcji

!!!   TGTU

..

Prawdopodobieństwo omyłkowego opuszczenia łuku jest w Wp zwiększone sytuacją graficzną – t. 15 rozpoczyna tam nową linijkę tekstu. Dlatego w tekście głównym proponujemy rozwiązanie wariantowe w postaci łuku w nawiasie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Błędy Wp

t. 15

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

Akord bez c1 w KJ i WF

!!!   miniat : ten akord z kawałkiem wiązania. Tu TGTU

Akord z c1 w Wp

!!!   TGTU + c1

..

Czterodźwięk Wp jest z harmonicznego punktu widzenia zupełnie możliwy. Jednak naturalność prowadzenia głosów w wersji trójdźwiękowej KJ i WF skłania do przypuszczenia, że wersja Wp może być błędna. Sztycharz Wp mógł wziąć za nutę przypadkowe rozlanie atramentu na przecięciu laseczki nutowej i linii dodanej. Do pomyślenia jest także "połowiczna" korekta: dodanie właściwej nuty bez usunięcia błędnej. Tego typu sytuacje spotyka się wielokrotnie w Chopinowskich drukach, co wynika z faktu, że dodanie nowej główki nutowej było technicznie znacznie łatwiejsze od usunięcia starej. W tym wypadku niepotrzebnie pozostawiono by błędne c1 (por. t. 65). Z tych względów do tekstu głównego przyjmujemy akord bez c1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wp , Połowiczne korekty