Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 35-36

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Początek łuku w Wa i KG (→Wn)

!!!   [od dis1 w t. 37. Miniatura 3 takty (35-37) prawa ręka cała na górnej pięciolinii]

Propozycja redakcji

..

Różnice między źródłami wydają się tu wynikać z niedokładności zapisu, a być może także z niezbyt precyzyjnej notacji samego Chopina. Z tego względu proponujemy łuk wzorowany na zgodnym frazowaniu analogicznych t. 117-118. Por. też t. 377-381.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 49

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

..

Wa ma tu akcent krótki. Wyraźne akcenty długie w pozostałych źródłach świadczą o prawdopodobnej niedokładności notacji w tym wydaniu.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 91-96

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Akcenty Wa

!!!   [6 krótkich > wyraźnie niżej niż w TGTU, pierwszy obok f; być może trzeba włączyć forte w klisze tej adnotacji]

KG

!!!   [krótki i 5 długich na poziomie "normalnym", czyli tylko pierwszy inny niż TGTU (krótki)]

Wf

!!!   [zamiast pierwszego akcentu widełki do 3; reszta = TGTU]

Wn

!!!   [TGTU]

..

Źródła różnią się rodzajem akcentów użytych w tych taktach, a także ich umiejscowieniem. Do tekstu głównego przyjmujemy ujednoliconą wersję KG. Można ją uważać również za interpretację zapisu Wf i Wn. Wersja Wa jest zapewne niedokładna.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 97

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

..

Żródła różnią się nieco zasięgiem widełek , różnice te mają jednak najprawdopodobniej przypadkowy charakter. W stosunku do wersji KG i Wf, którą podajemy, Wn doprowadza znak dalej, aż do akordu w t. 98, a Wa rozpoczyna go później, pod 2. ćwierćnutą t. 97.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 132-140

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

..

W obu taktach w Wa kwinta ais-e1 nie jest wydzielona z całości akordu. Może to być uproszczona notacja rękopisu lub wynik niezrozumienia jej przez sztycharza.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wa