Zagadnienia : Błędy Wf

t. 47-48

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

Bez przetrzymania g w A (→Wn)

Łuk przetrzymujący g w Wf (→Wa)

..

W A (→Wn) nuta g nie jest przetrzymana, podobnie jak w pięciu analogicznych miejscach (t. 15-16, 19-20, 51-52, 99-100 i 103-104). Łuk występujący w Wf (→Wa) może być wynikiem korekty Chopina. Brak podobnego dodatku w choćby jednym z pozostałych miejsc nakazuje jednak uwzględnienie także innych możliwych wyjaśnień obecności tego łuku. Zdaniem redakcji, bardziej prawdopodobna jest tu pomyłka sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Autentyczne korekty Wf

t. 53

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

Bez kropki w A (→Wn)

Kropka w Wf (→Wa)

..

Trzecia kropka staccato w tym takcie, występująca w Wf (→Wa), jest najprawdopodobniej pomyłkowa. Nuty, od których rozpoczynają się krótkie łuki, są w A przeciwstawione nutom oznaczonym staccato, kończącym objęte łukami pary ćwierćnut. Kropka Wf zaburzyłaby tę regularność ze szkodą dla czytelności całego przejściowego odcinka (t. 52-56).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 66

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

 w A (→Wn), Wa3

Bez oznaczenia w Wf (→Wa1Wa2)

..

Brak  w Wf (→Wa1Wa2) jest niewątpliwie przeoczeniem. Błąd poprawiono w Wa3

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf

t. 104

Utwór: op. 24 nr 2, Mazurek C-dur

Akcent w A (→Wn)

Brak znaku w Wf (→Wa)

..

Akcent przypadający w A (→Wn) na 3. miarę, został pominięty w Wf (→Wa), zapewne w wyniku przeoczenia sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf