As - Autograf szkicowy

Szkic całości utworu.

Więcej »

A - Autograf

Autograf-czystopis, przeznaczony na podkład dla pierwszego wydania francuskiego.

Więcej »

Wf - Wydanie francuskie

Brandus et Cie, Paryż, numer wydawniczy B. et Cie 4743 (3):
Wf1 – Pierwsze wydanie francuskie, X 1847.

Egzemplarz lekcyjny z naniesieniami pochodzącymi od Chopina:
WfD – Egzemplarz Camille
O'Méara-Dubois.
Egzemplarz lekcyjny, w tym Walcu bez naniesie­ń:
WfS – Egzemplarz Jane Stirling.

Więcej »

Wn - Wydanie niemieckie

Breitkopf & Härtel, Lipsk:
Wn1op – pierwsze wydanie niemieckie całego op. 64, XI 1847, numer wydawniczy 7721,
Wn2op – drugie wydanie niemieckie całego op. 64, ok. 1855,
Wn3op – poprawiony nakład Wn2op, ok. 1868,
Wn1As – pierwsze wydanie niemieckie tego Walca, XI 1847, numer wydawniczy 7717,
Wn2As – drugie wydanie niemieckie tego Walca, 1861, numer wydawniczy 10098 (7717).

Więcej »

Wa - Wydanie angielskie

Cramer, Beale & Cie, Londyn, numer wydawniczy 4502:
WaC – najwcześniejsze wydanie angielskie, 1848.

Wessel & Co, Londyn, numer wydawniczy W & Co. No. 6323.
WaW1 ‒ pierwsze wydanie angielskie, IX 1848,
WaW2 ‒ zmieniony nakład WaW1, ok. 1856-1860.

Więcej »

Filiacja źródeł

                             

 

Centralnym źródłem w procesie przygotowywania Walca do publikacji był czystopis A, napisany na podstawie szkicowego As. Na podstawie A sporządzono Wf, które przed publikacją przeszło dwuetapową korektę z niewątpliwym udziałem Chopina w drugiej fazie. Egzemplarz Wf sprzed zasadniczej korekty Chopinowskiej posłużył za podkład do dwóch równolegle przygotowywanych Wn – obejmującego całe op. 64 w jednym zeszycie Wn1op i oferującego tego Walca osobno Wn1As. W obu wersjach Wn wprowadzono zmiany, z których część prawdopodobnie pocho­dzi od Chopina. Obie wersje Wn były następnie rewidowane i adiustowane w dużym stopniu niezależnie, czego efektem są odpowiednio Wn2op i Wn3op oraz Wn3As. Gotowe Wf wykorzystano jako podstawę dwóch Wa, wcześniejszego WaC i WaW1. To ostatnie, wydane w oficynie głównego angielskie­go wydawcy Chopina, było później wznawiane w zrewidowanej wersji, WaW2. Zachowały się dwa egzemplarze lekcyjne, w tym Walcu praktycznie bez znaczących naniesień.
 

Zasady tworzenia tekstu głównego
Walca As-dur op. 64 nr 3

Za podstawę przyjmujemy A z uwzględnieniem Chopinowskich korekt Wf i Wn1. Bierzemy też pod uwagę mogący pochodzić od Chopina dopisek w egzemplarzu lekcyjnym.