A - Autograf

Autograf

Autograf-czystopis przeznaczony na podkład dla pierwszego wydania francuskiego

Więcej »

Wf - Wydanie francuskie

Wydanie francuskie

Maurice Schlesinger, Paryż, numer wydawniczy M S 1399:
Wf1 – Pierwsze wydanie francuskie, VI 1833,
Wf2 – Poprawiony nakład Wf1, prawdopodobnie wkrótce po nim.

Henry Lemoine, Paryż, od XII 1842, numer wydawniczy 2775. HL.:
Wf3 = Wf2 ze zmienioną okładką i numerem wydawniczym.

Egzemplarz lekcyjny z naniesie­niami pochodzącymi od Chopina:
WfD – Egzemplarz Wf3 Camille
O'Méara-Dubois,
Dwa egzemplarze lekcyjne, w tej Etiudzie bez naniesie­ń:
WfJ – Egzemplarz Wf3 Ludwiki Jędrzejewicz,
WfS – Egzemplarz Wf2 Jane Stirling.

Więcej »

Wn - Wydanie niemieckie

Wydanie niemieckie

Fr. Kistner, Lipsk, numer wydawniczy 1019.
Wn1 – Pierwsze wydanie niemieckie, VIII 1833,
Wn2 – Drugie wydanie niemieckie, po 1840 r.,
Wn3 – Trzecie wydanie niemieckie, ok. 1850,
Wn4 – Czwarte wydanie niemieckie, dodatkowy numer wydawniczy 2972, ok. 1865.

Więcej »

Wa - Wydanie angielskie

Wydanie angielskie

Wessel & Co, Londyn, numer wydawniczy (W & Co. No. 961).
[Wa1] – Nieodnaleziony pierwszy nakład, być może różny od [Wa2], VIII 1833,
[Wa2] – Prawdopodobnie pierwsze wydanie angielskie, 1835-1836 (nieodnalezione), 
Wa3 – Poprawiony nakład [Wa2], 1836-1837,
Wa4 – Zmieniony nakład Wa2, 1858.

Więcej »

Filiacja źródeł